جزئیات خبر


عملیات بتن ریزی پروژه مجتمع دانشجوئی امام رضا (ع) در ساعت 12 شب

عملیات بتن ریزی پروژه  مجتمع دانشجوئی امام رضا (ع) در ساعت 12 شب
1397/9/12

عملیات بتن ریزی پروژه  مجتمع دانشجوئی امام رضا (ع) در ساعت 12 شب – 12 آذر ماه سال 1397 توسط عوامل  اجرائی شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی
 

نظر شما