جزئیات خبر


پیوستن 5 دستگاه کامیون جفت محور کشنده فاو به مجتمع تولید و ماشین آلات شرکت بتن و ماشین قدس رضوی

تحویل 5 دستگاه ماشین آلات جدید خریداری شده شرکت در روز جاری

تحویل 5 دستگاه ماشین آلات جدید خریداری شده شرکت در روز جاری
1397/4/2

ورود 5 دستگاه کامیون جفت محور کشنده فاو به مجتمع تولید و ماشین آلات  شرکت  روز جاری مورخ 1397/04/02

نظر شما