گزارش تصویری


دیدار اعضای هیأت مدیره شرکت با قائم مقام محترم آستان قدس رضوی

1397/2/4

توضیحات : قائم مقام محترم آستان قدس رضوی در دیدار اعضای هیأت مدیره : شرکت بتن و ماشین قدس رضوی از شرکت های آبرو دار آستان قدس رضوی است .

نظر شما