گزارش تصویری


بازدید جناب آقای دکتر فاطمی امین و هیأت همراه از شرکت

1396/12/23

توضیحات : بازدید مدیر عامل محترم مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی به اتفاق هیأت همراه از شرکت بتن و ماشین قدس رضوی ..

نظر شما